New Merries

New Merries

New Merries

ใหม่ เมอร์รี่ส์

ใหม่ เมอร์รี่ส์

ใหม่ เมอร์รี่ส์

 • ผ้าอ้อมชนิดเทป

  ผ้าอ้อมชนิดเทป

  ผ้าอ้อมชนิดเทป

 • ผ้าอ้อมชนิดกางเกง

  ผ้าอ้อมชนิดกางเกง

  ผ้าอ้อมชนิดกางเกง

เมอร์รี่ส์ ให้ความสำคัญกับผิวสัมผัสภายในผ้าอ้อมและผิวลูก
จะเป็นอย่างไร ถ้าลูกน้อยได้สัมผัสประสบการณ์
ความรู้สึกแห้งสบายตลอดการสวมใส่ จากผลการวิจัยด้านผิวหนัง

เคล็ดลับความรู้สึกสบายตัวตลอดการสวมใส่

การระบายอากาศดีเยี่ยม

ด้วย 5,000 ล้านรู*ระบายอากาศบนผิว
หน้าผ้าอ้อม ระบายความอับชื้นได้ดี
เพื่อความแห้งสบายตลอดเวลาที่สวมใส่
*จากการประเมินด้วยภาพจากเครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดแปลงค่าเป็น 1 ผืนผ้าอ้อม​
เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์เมอร์รี่ส์เจแปนแพนท์รุ่นก่อน

 • ผ้าอ้อมชนิดเทป

  ผ้าอ้อมชนิดเทป

  ผ้าอ้อมชนิดเทป

 • ผ้าอ้อมชนิดกางเกง

  ผ้าอ้อมชนิดกางเกง

  ผ้าอ้อมชนิดกางเกง

ผ้าอ้อมชนิดเทป

New Merries จากผลการวิจัยด้านผิวหนัง

New Merries จากผลการวิจัยด้านผิวหนัง

New Merries จากผลการวิจัยด้านผิวหนัง

เคล็ดลับความรู้สึกสบายตัวตลอดการสวมใส่

1 ชั้นระบายอากาศดีเยี่ยม

1 ชั้นระบายอากาศดีเยี่ยม

1 ชั้นระบายอากาศดีเยี่ยม

ด้วย 5,000 ล้านรู*ระบายอากาศบนผิว
หน้าผ้าอ้อม ระบายความอับชื้นได้ดี
เพื่อความแห้งสบายตลอดเวลาที่สวมใส่

5,000 ล้านรู*ระบายอากาศบนผิวผ้าอ้อม *จากการประเมินด้วยภาพจากเครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดแปลงค่าเป็น 1 ผืนผ้าอ้อม​

2 Fluffy Air-In Cushion

2 Fluffy Air-In Cushion

2 Fluffy Air-In Cushion

ผิวหน้าเวฟวี่ ลอนพิเศษที่สัมผัสผิว
ระบายอากาศได้ดี ทั่วทั้งแผ่น

*เฉพาะแบบเทปทุกไซส์ และ แบบกางเกงไซส์ S & M เท่านั้น

ป้องกันการกระจายตัวของอุจจาระ เหลว ไม่ให้ติดที่ผิวของลูกน้อย

3 บล็อกดูดซับความอับชื้น

3 บล็อกดูดซับความอับชื้น

3 บล็อกดูดซับความอับชื้น

ล็อคปัสสาวะ และ อุจจาระได้อย่างรวดเร็ว
ลดการเกิดอุจจาระติดผิว พร้อมทั้งระบาย
ความอับชื้นได้ดี ผิวสัมผัสแห้งสบาย

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

No.1 แบรนด์ผ้าอ้อมที่แม่ญี่ปุ่นแนะนำ*
*แบรนด์ผ้าอ้อมที่แม่ญี่ปุ่นแนะนำ ด้วยรางวัลจาก Japan Mothers Association 14th Mothers Selection Award 2022

2022 Mother's Selection Award GRAND PRIZE.

ผ้าอ้อมแบบเทปสำหรับทารกแรกเกิด
(คู่มือการเลือกขนาดผ้าอ้อม)

ผ้าอ้อมชนิดเทป

สำหรับเด็กแรกเกิด - 5 กก.

ไซส์ S
(4-8 กก.)

ไซส์ M
(6-11 กก.)

ไซส์ L
(9-14 กก.)

วิธีเปลี่ยนผ้าอ้อมชนิดเทป

เมื่อลูกน้อยเริ่มขยับตัวเก่งและการเปลี่ยนผ้าอ้อมทำได้ ยากขึ้น ควรเปลี่ยนจากผ้าอ้อมชนิดเทปเป็นชนิดกางเกง!

ผ้าอ้อมชนิดกางเกง

New Merries จากผลการวิจัยด้านผิวหนัง

New Merries จากผลการวิจัยด้านผิวหนัง

New Merries จากผลการวิจัยด้านผิวหนัง

เคล็ดลับความรู้สึกสบายตัวตลอดการสวมใส่

1 ชั้นระบายอากาศดีเยี่ยม

1 ชั้นระบายอากาศดีเยี่ยม

1 ชั้นระบายอากาศดีเยี่ยม

ด้วย 5,000 ล้านรู*ระบายอากาศบนผิว
หน้าผ้าอ้อม ระบายความอับชื้นได้ดี
เพื่อความแห้งสบายตลอดเวลาที่สวมใส่

5,000 ล้านรู*ระบายอากาศบนผิวผ้าอ้อม *จากการประเมินด้วยภาพจากเครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดแปลงค่าเป็น 1 ผืนผ้าอ้อม​

2 Fluffy Air-In Cushion

2 Fluffy Air-In Cushion

2 Fluffy Air-In Cushion

ผิวหน้าเวฟวี่ ลอนพิเศษที่สัมผัสผิว
ระบายอากาศได้ดี ทั่วทั้งแผ่น
*เฉพาะแบบเทปทุกไซส์ และ แบบกางเกงไซส์ S & M เท่านั้น

ป้องกันการกระจายตัวของอุจจาระ เหลว ไม่ให้ติดที่ผิวของลูกน้อย

3 ช่องระบายอากาศรอบเอว

3 ช่องระบายอากาศรอบเอว

3 ช่องระบายอากาศรอบเอว

ระบายความอับชื้นผ่านช่องระบายอากาศ
ระหว่างขอบเอวและผิวลูกน้อย
สัมผัสแห้งสบายแม้เคลื่อนไหวมาก

Stretchable Roll-up Tape to roll up and seal the diaper firmly

Stretchable Roll-up Tape to roll up and seal the diaper firmly

Stretchable Roll-up Tape to roll up and seal the diaper firmly

Easier to wrap the diaper into a compact size for hygiene purpose.

Easier to wrap the diaper into a compact size for hygiene purpose.

Easier to wrap the diaper into a compact size for hygiene purpose.

Middle part of roll-up tape Stretches up to 2 times* *Compared to roll-up tape before stretching (according to Kao research)

Middle part of roll-up tape Stretches up to 2 times* *Compared to roll-up tape before stretching (according to Kao research)

Middle part of roll-up tape Stretches up to 2 times* *Compared to roll-up tape before stretching (according to Kao research)

How to use If the soiled diaper is bulky and the tape is not long enough Pull the tape and stretch it further Wrap the soiled diaper with the stretched roll-up tape and tape it easily!

How to use If the soiled diaper is bulky and the tape is not long enough Pull the tape and stretch it further Wrap the soiled diaper with the stretched roll-up tape and tape it easily!

How to use If the soiled diaper is bulky and the tape is not long enough Pull the tape and stretch it further Wrap the soiled diaper with the stretched roll-up tape and tape it easily!

*The stretchable part can extend up to 10 cm.
*It may break if it is stretched more than 10 cm or pulled vigorously.

Make the soiled diaper even more compact! For neater disposal Fold the sides and roll up the diaper Seal it up with the tape! More compact now!

Make the soiled diaper even more compact! For neater disposal Fold the sides and roll up the diaper Seal it up with the tape! More compact now!

Make the soiled diaper even more compact! For neater disposal Fold the sides and roll up the diaper Seal it up with the tape! More compact now!

No.1 แบรนด์ผ้าอ้อมที่แม่ญี่ปุ่นแนะนำ*
*แบรนด์ผ้าอ้อมที่แม่ญี่ปุ่นแนะนำ ด้วยรางวัลจาก Japan Mothers Association 14th Mothers Selection Award 2022

2022 Mother's Selection Award GRAND PRIZE.

ผ้าอ้อมแบบกางเกงสำหรับเด็กที่กำลังเติบโต

ผ้าอ้อมชนิดกางเกง

ไซส์ S
(4-8 กก.)

ไซส์ M
(6-11 กก.)

ไซส์ L
(9-14 กก.)

ไซส์ XL
(12-22 กก.)

ไซส์ XXL
(15-28 กก.)

วิธีเปลี่ยนผ้าอ้อมชนิดกางเกง

Design for parent-child communication

Design for parent-child communication

Design for parent-child communication

Look out for different
Merries Bunny designs!
Changing diapers can also become a fun activity for you and your child!

Up to 21 different designs!

Applies to sizes S, M, L and XL.
(Each pack contains two designs.)
※Design may change

Page Top