จากผลการวิจัยด้านผิวหนัง

จากผลการวิจัยด้านผิวหนัง

จากผลการวิจัยด้านผิวหนัง

กลุ่มผลิตภัณฑ์

คัดสรรพิเศษเพื่อความอ่อนโยนต่อผิว

No. 1 recommendation by mother in Japan

เมอร์รี่ส์แบบเทป - ระบายอากาศยอดเยี่ยม

สำหรับทารกแรกเกิด ผ้าอ้อมแบบเทป

เมอร์รี่ส์แบบเทป - ระบายอากาศยอดเยี่ยม

เมอร์รี่ส์แบบกางเกง - ระบายอากาศยอดเยี่ยม

สำหรับเด็กกำลังเติบโต - ผ้าอ้อมแบบกางเกง

เมอร์รี่ส์แบบกางเกง - ระบายอากาศยอดเยี่ยม

  • FOLLOW US ON FACEBOOK!

  • Campaigns

Page Top