common_spacer_1980_894

ความยึดมั่นต่อคุณภาพของ"เมอร์รี่ส์"

รอยยิ้มของทารกแทนความหมายว่าพวกเขามีความสุขและรู้สึกสบาย ตั้งแต่ก่อตั้งแบรนด์ "เมอร์รี่ส์" ในปี 1983 จนถึงทุกวันนี้ พวกเราพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อความอ่อนโยนต่อผิวและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง --ทั้งหมดนี่ก็เพื่อรอยยิ้มเหล่านั้น

การวิจัยและค้นคว้า

มากกว่า 31 ปี การวิจัยและค้นคว้าได้เน้นไปที่การทำให้ผลิตภัณฑ์เมอร์รี่ส์อ่อนโยนต่อผิวขึ้นเรื่อยๆ --จึงไม่น่าแปลกใจที่เมอร์รี่ส์ถึงเป็นที่รักในญี่ปุ่นและทั่วโลก!

ความยึดมั่นของ"เมอร์รี่ส์"

  • มีการวิจัยและวิเคราะห์ผิวทารกร่วมกับแพทย์ผิวหนังและกุมารแพทย์ และศึกษาพฤติกรรมการใช้ผ้าอ้อมในพื้นที่ต่างๆเพื่อหาความต้องการจำเพาะ
  • เฉพาะวัตถุดิบที่ได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยต่อผิวเด็กเท่านั้นจึงจะถูกนำมาใช้
  • ทำการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัย คุณภาพ และ การยอมรับของผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลานานก่อนนำออกจำหน่าย

การผลิต (การควบคุมคุณภาพ)

ความใส่ใจของเมอร์รี่ส์ต่อรายละเอียดในการทำให้เกิดความวางใจ เป็นสัญลักษณ์ของฝีมือญี่ปุ่น

ความยึดมั่นของ"เมอร์รี่ส์"

  • การใช้เทคโนโลยีการผลิตและการควบคุมคุณภาพแบบเดียวกันในโรงผลิตของเมอร์รี่ส์ทั้งสามแห่งในญี่ปุ่นทำให้มั่นใจในคุณภาพในผ้าอ้อมแต่ละชิ้นและทุกๆชิ้น
  • การบริหารอนามัยอย่างเคร่งครัดป้องกันอากาศภายนอกจากสิ่งแวดล้อมไม่ให้เข้ามาภายในโรงผลิต การบังคับให้มี "air showers" (การเป่าลม) ที่ทางเข้าของโรงผลิต เพื่อป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรกที่จะติดเข้ามา
  • มีการตรวจสอบหลายครั้งด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับความละเอียดสูงระหว่างการผลิตเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของผ้าอ้อม อีกทั้งยังมีการตรวจสอบอีกครั้งด้วยคนซึ่งเป็นการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด
  • เลขอนุกรมจะถูกพิมพ์บนผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นเพื่อให้สามารถติดตามได้แม้ได้มีการส่งสินค้าออกไปแล้ว เราเชื่อว่าการรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ยังคงมีต่อเนื่องแม้ได้จัดส่งออกไปแล้ว!
Page Top