ห้องวิจัยเมอร์รี่ส์

ผ้าอ้อมในเชิงวิทยาศาสตร์

แกนดูดซับสองช่องทาง
เคล็ดลับของการซึมซับ
ที่ยอดเยี่ยมของผ้าอ้อมเมอร์รี่ส์

ผ้าอ้อมเมอร์รี่ส์สามารถดูดซับปัสสาวะได้ในปริมาณมาก เพราะแกนดูดซับภายใน ทำมาจากวัสดุที่ สามารถซึบซับปัสสาวะได้ทันทีและดูดซับได้มากกว่า 50 เท่าของน้ำหนักตัวมันเอง นอกจากนี้ยังมี คุณสมบัติในการเปลี่ยนของเหลวให้กลายเป็นเจล ซึ่งเจลนี้จะไม่รั่วซึมแม้ว่าจะมีแรงกดจากด้านนอก ก็ตาม

  • ภาพตัดขวางของผ้าอ้อม

  • แกนดูดซับสองช่องทาง

แกนดูดซับเกิดจากองค์ประกอบอะไรบ้าง
พูดง่ายๆ แกนดูดซับคือการผสมผสานของ“ห่วงโซ่โมเลกุล” ที่มีลักษณะคล้ายตะแกรง กับ “โมเลกุลของเกลือ”

น้ำจะมีการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นของเกลือน้อย ไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของเกลือมาก กระบวนการนี้เรียกว่า “ออสโมซิส” (osmosis) ภายในแกนดูดซับของผ้าอ้อมเต็มไปด้วยโมเลกุลของเกลือเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเมื่อแกนดูดซับที่มีเกลือเข้มข้นได้รับการสัมผัสกับน้ำโมเลกุลของน้ำจะแพร่เข้าไปสู่แกนดูดซับ

นอกจากนี้ ตะแกรงของห่วงโซ่โมเลกุล จะทำหน้าที่เก็บกักเจลเอาไว้แม้หลังจากเจลซึมซับน้ำเป็นจำนวนมาก นี่คือเหตุผลที่ว่า ทำไมปัสสาวะที่ถูกดูดซับเอาไว้ จึงไม่รั่วไหลแม้ว่าจะมีแรงกดจากภายนอก

องค์ประกอบของแกนดูดซับสองช่องทาง

องค์ประกอบของแกนดูดซับสองช่องทาง

องค์ประกอบของแกนดูดซับสองช่องทาง

ความสำเร็จของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแกนดูดซับ ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการซึมซับและการเก็บกักน้ำของผ้าอ้อมเป็นอย่างมาก รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหารั่วซึม และปัญหาการไหลย้อนกลับให้ที่ดีขึ้นด้วย และเนื่องจากการใช้กระดาษ และเส้นใยกระดาษในการผลิตน้อยลง ทำให้ผ้าอ้อมในปัจจุบันบางและเบาขึ้นกว่าเดิม

แผ่นชั้นระบายอากาศ
ฮีโร่ที่ป้องกันรอยแดงบนก้นลูกน้อย

ผิวด้านนอกของผ้าอ้อมทำจากปุยฝ้ายที่นุ่ม ในขณะที่ด้านใน เป็น “แผ่น กันน้ำ” ซึ่งป้องกันการรั่วซึม กุญแจสำคัญในการป้องกันรอยแดงบนก้น ลูกน้อยจากผ้าอ้อมที่เปียกชื้น ขึ้นอยู่กับว่าแผ่นกันน้ำสามารถการระบาย อากาศได้ดีแค่ไหน

science_img04

ผ้าอ้อมเมอร์รี่ส์ทุกชนิดจะใช้ “แผ่นชั้นระบายอากาศ” ซึ่งทำจากวัสดุพิเศษ โดยบนพื้นผิวของชั้นระบายอากาศจะเต็มไปด้วยรูเล็กๆ รูเหล่านี้ใหญ่พอที่จะให้ ”ก๊าซ” เช่น ไอน้ำระเหยออกมาได้ แต่ก็เล็กพอที่จะป้องกัน “ของเหลว” เช่น ปัสสาวะ ไม่ให้ซึมออกมา ดังนั้น จึงสามารถหยุดยั้งการรั่วซึมของปัสสาวะในขณะที่ปลดปล่อยไอน้ำออกมา ทำให้
ระดับความชื้นภายในผ้าอ้อมลดลง และป้องกันผิวที่บอบบางของลูกน้อย จากการเกิดผื่นแดงได้

แผ่นชั้นระบายอากาศ

แผ่นชั้นระบายอากาศ

แผ่นชั้นระบายอากาศ

เปรียบเทียบขนาด

เปรียบเทียบขนาด

เปรียบเทียบขนาด

น้ำสามารถซึมผ่านรูเล็กๆบนพื้นผิว ซึ่งทำมาจากวัสดุที่ซึมซับน้ำได้ วัสดุชนิดนี้จะดูดน้ำ ทำให้น้ำจะ แพร่กระจายไปยังพื้นผิวนั้นและซึมออกไปทางรูเล็กๆ

อย่างไรก็ดี น้ำจะไม่ซึมผ่านพื้นผิวที่ทำจากวัสดุกันน้ำ เพราะวัสดุชนิดนี้ จะทำให้น้ำคงสภาพเป็นหยด เล็กๆ และน้ำจะอยู่ในสภาพนั้นตราบเท่าที่ไม่มีแรงกดจากภายนอก ด้วยเหตุที่แผ่นกันน้ำของผ้าอ้อม ทำจากวัสดุกันน้ำ ปัสสาวะจะไม่รั่วไหลออกมาแม้จะมีรูเล็กๆอยู่บนพื้นผิวก็ตาม

science_img07

ผิวหน้าเวฟวี่ระบายอากาศ
หัวใจสำคัญในการดูแลลูกน้อยอย่างอ่อนโยน

ผ้าอ้อมเมอร์รี่ส์ชนิดเทปมีผิวหน้าเวฟวี่ที่เป็นลอนคลื่น ช่วยระบายอากาศ ทั้งยังลดการสัมผัสของผ้าอ้อมกับผิวของลูกน้อย เมอร์รี่ส์ได้ทำพัฒนาผิวหน้าเวฟวี่ขึ้นมา หลังการทำวิจัยอย่างละเอียด ทำให้ได้ผิวหน้านุ่มที่ระบายอากาศได้ จนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าอ้อมเมอร์รี่ส์ ตามภาพขยายที่แสดงไว้ ผิวหน้าเวฟวี่ที่นุ่มและเป็นลอนคลื่น จะสัมผัสกับผิวที่บอบบางของลูกน้อยได้อย่างอ่อนโยน

science_img08

ข้อ1

ระบายอากาศยอดเยี่ยม

science_img10

คุณสมบัติที่อ่อนโยนประการแรกของผ้าอ้อมคือความสามารถในการระบายอากาศที่ดีเยี่ยม ผิวหน้าเวฟวี่ที่เป็นลอนคลื่น ช่วยให้อากาศระบายผ่านผ้าอ้อมได้อย่างอิสระ จึงเป็นการลดความชื้นจากภายในผ้าอ้อมลง ทำให้ก้นของลูกน้อยแห้ง และสบายตลอดทั้งคืน

ข้อ2

ไม่แนบติดผิว

science_img12

คุณสมบัติที่อ่อนโยนประการที่สองคือผิวหน้าของผ้าอ้อมจะไม่แนบติดผิวลูกน้อย การที่ผิวเสียดสีผ้าอ้อม รวมถึงแบคทีเรียที่มีอยู่ในปัสสาวะและอุจจาระ อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง จนส่งผลให้เกิดผื่นแดงที่ก้นของลูกน้อยได้ ด้วยผิวหน้าเวฟวี่ที่เป็นลอนคลื่น ผิวหน้านี้จะสัมผัสกับผิวเพียงครึ่งเดียว เท่านั้น! นั่นหมายความว่าผ้าอ้อมสามารถซึมซับปัสสาวะโดยไม่แนบผิวของลูกน้อยของคุณ

ข้อ3

กักเก็บอุจจาระเหลว
อย่างมีประสิทธิภาพ

science_img14

คุณสมบัติที่อ่อนโยนประการที่สามคือความสามารถในการกักเก็บอุจจาระเหลวของเด็กแรกเกิด ด้วยลักษณะเฉพาะตัวของผิวหน้าที่เป็นลอนคลื่น ทำให้กักอุจจาระที่เหลว ไม่ให้กระจายตัว จึงช่วยปกป้องผิวที่บอบบางของลูกน้อยจากสิ่งระคายเคืองในอุจจาระได้ดี

Page Top