faq_index_kv

ข้อมูลและเคล็ดลับสำหรับแม่และลูกน้อย

ถาม - ตอบ

common_icon_heart

ทำไมจึงรู้สึกชื้นเมื่อจับด้านนอกของผ้าอ้อมเมอร์รี่ส์ใช้แล้ว

ชั้นระบายอากาศภายนอกของผ้าอ้อมเมอร์รี่ส์ทำมาจากวัสดุพิเศษ ซึ่งสามารถกักเก็บปัสสาวะได้ดี ในขณะที่ระบายความร้อนและความอับชื้นได้ในเวลาเดียวกัน เนื่องจากพื้นผิวด้านนอกของผ้าอ้อมมี รูเล็กๆ ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ทำหน้าที่ระบายก๊าซ เช่น ไอน้ำ แต่กักเก็บของเหลว อย่างปัสสาวะได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นแม้ว่าด้านนอกของผ้าอ้อมจะรู้สึกชื้น และในบางครั้งอาจมีกลิ่น ปัสสาวะหรืออุจจาระออกมา แต่ความชื้นหรือกลิ่นเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการรั่วซึมใดๆ โดยนี่เป็นการ บ่งบอกถึงการระบายความร้อนและความอับชื้นจากภายในผ้าอ้อมมากกว่า คุณแม่จึงสามารถมั่นใจ ได้ว่า ลูกน้อยจะแห้งสบายได้ยาวนานขึ้น

faq_01

ทำไมแถบวัดความเปียกชื้นของผ้าอ้อมเมอร์รี่ส์บางชิ้นเปลี่ยนเป็นสีเขียวบางส่วนทั้งๆที่ยัง ไม่ได้ใช้

เนื่องจากแถบวัดความเปียกชื้นมีความไวต่อความชื้นมาก ดังนั้นแถบวัดอาจเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็น สีเขียวบางส่วนได้ จากการสัมผัสความชื้นในอากาศ ถึงแม้จะยังอยู่ในบรรจุภัณฑ์ก็ตาม

การเปลี่ยนสีก่อนใช้ จะไม่ส่งผลต่อคุณภาพ ความปลอดภัย หรือประสิทธิภาพการทำงานของผ้าอ้อม คุณแม่ยังสามารถใช้งานผ้าอ้อมที่แถบเปลี่ยนสีไปบางส่วนได้ตามปกติ โดยแถบวัดความเปียกชื้นจะ เปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มทั้งหมด เมื่อลูกน้อยปัสสาวะ

faq_02

ควรเก็บรักษาผ้าอ้อมก่อนหมดอายุใช้งานอย่างไร

โดยปกติ ผ้าอ้อมเมอร์รี่ส์ควรถูกใช้งานภายในสามปีนับจากวันที่ผลิต วัสดุที่ใช้ผลิตผ้าอ้อมจะมี การเปลี่ยนแปลงทางเคมีน้อยมาก และยังสามารถใช้ได้อีกช่วงเวลาหนึ่ง ถ้าผ้าอ้อมสัมผัสกับฝุ่น ความชื้น และถูกแสงแดดโดยตรง โดยความเหนียวของเทปกาวอาจลดลงหรือผ้าอ้อมอาจเปลี่ยน สีเล็กน้อยได้ แต่อย่างไรก็ตามผ้าอ้อมยังคงใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ทั้งก่อนและหลังการเปิดใช้ ควรเก็บบรรจุภัณฑ์ในที่แห้ง สะอาด และปราศจากแสงแดดโดยตรง เมื่อเปิดใช้งานแล้วควรเก็บผ้าอ้อมไว้ในที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค เพื่อป้องกันฝุ่นและแมลง ก่อน การใช้งานทุกครั้ง ควรตรวจสอบผ้าอ้อมแต่ละชิ้น ทั้งยังควรเก็บรักษาผ้าอ้อมอย่างระมัดระวัง เนื่อง จากการเก็บบรรจุภัณฑ์ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง อาจทำให้บรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์เสียรูปได้ นอกจากนี้ผ้าอ้อมอาจดูดซับกลิ่นจากบริเวณที่เก็บรักษา ถ้าอยู่ในบริเวณที่มีกลิ่นแรง

ควรจัดการกับผ้าอ้อมที่ใช้แล้วอย่างไร

เพื่อสุขอนามัยที่ดี ควรเทอุจจาระบนผ้าอ้อมลงในโถส้วมก่อน จากนั้นม้วนผ้าอ้อมโดนเอาส่วนที่เปื้อน ไว้ข้างใน และใช้เทปพันผ้าอ้อมให้เรียบร้อยก่อนนำไปทิ้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิกด้านล่าง

ถ้าบังเอิญซักผ้าอ้อมปนไปกับเสื้อผ้าจะกำจัดเศษตกค้างจากผ้าอ้อมอย่างไร

ถ้าบังเอิญใส่ผ้าอ้อมลงไปในเครื่องซักผ้า อาจพบวัสดุที่มีลักษณะคล้ายวุ้น และเศษผงกระดาษติด บนเสื้อผ้าและในเครื่องซักผ้า วัสดุคล้ายวุ้นคือเจล ซึ่งทำหน้าที่ดูดซับน้ำ โดยจะขยายตัวหลังจาก ดูดซับปัสสาวะหรือน้ำในเครื่องซักผ้า ส่วนเศษผงกระดาษมาจากวัสดุในผ้าอ้อม เช่น เยื่อกระดาษ และผิวหน้านุ่ม (non-woven)

การกำจัดเศษตกค้างจากผ้าอ้อมบนเสื้อผ้า

  1. ก่อนตากเสื้อผ้าให้แห้ง ใช้แปรงปัดเศษต่างๆออก หรือใช้เทปกาวก็ได้เช่นกัน
  2. หลังจากเสื้อผ้าแห้งแล้ว ถ้ายังมีเศษเหลืออยู่ ให้ใช้แปรงปัดบนเสื้อผ้าอีกครั้ง
  3. ถ้ามีเวลา อาจซักเสื้อผ้าอีกครั้งหลังจากแห้งแล้ว

ควรเปลี่ยนขนาดของผ้าอ้อมให้ใหญ่ขึ้น เมื่อพบข้อใดข้อหนึ่งจากที่ระบุไว้ข้างต้นนี้

การกำจัดเศษตกค้างจากผ้าอ้อมในเครื่องซักผ้า

ก่อนอื่น ทำความสะอาดที่กรองสิ่งสกปรกในเครื่องซักผ้า หลังจากนั้นใช้กระดาษเช็ดมือเช็ดภายใน เครื่องซักผ้า แล้วล้างด้วยน้ำอีกครั้งให้สะอาด

ผลต่อร่างกาย

เจล เยื่อกระดาษ หรือผิวหน้านุ่ม (non-woven) จะไม่เป็นอันตรายใดๆ ต่อร่างกายเมื่อสัมผัสกับ ผิวหนังโดยตรง

เมื่อไหร่ควรเปลี่ยนขนาดผ้าอ้อมเมอร์รี่ส์ให้ใหญ่ขึ้น

  1. ช่วงขอบขาและเอวเริ่มแน่น หรือมีรอยผ้าอ้อมทิ้งไว้บนผิวหลังใส่
  2. ตำเเหน่งเทปติดผ้าอ้อมช่วงท้องของลูกน้อยอยู่ในระดับสุดท้าย จนเริ่มติดเทปลำบาก
  3. ช่วงบนของผ้าอ้อมด้านหน้าดูสั้นลงและอยู่ต่ำกว่าสะดือ
  4. ปริมาณของปัสสาวะและอุจจาระมากขึ้น จนเกิดการรั่วซึม
  5. น้ำหนักของลูกมากขึ้นจนเกินเกณฑ์ที่ระบุในตารางวิธีเลือกขนาดผ้าอ้อม

ควรเปลี่ยนขนาดของผ้าอ้อมให้ใหญ่ขึ้น เมื่อพบข้อใดข้อหนึ่งจากที่ระบุไว้ข้างต้นนี้

ตรวจสอบข้อมูลโดย :
รศ.พญ.ประสบครี อึ้งถาวร
อาจารย์พิเศษ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเด็ก

Page Top