คู่มือผ้าอ้อม

เด็กแรกเกิดและทารก
การเปลี่ยนผ้าอ้อมชนิดเทป

ลองเปลี่ยนไปพร้อมๆกัน

1. เตรียมผ้าอ้อมผืนใหม่

01_p01

กางผ้าอ้อมผืนใหม่และดึง
ขอบปกป้องให้ตั้งขึ้น เพื่อ
ป้องกันการรั่วซึม

01_p02

วางให้ผ้าอ้อมผืนใหม่ไว้ใต้ผืนเดิมก่อนถอดผ้าอ้อม
ผืนเดิมออก ดึงส่วนบนของผ้าอ้อมขึ้นจนกระทั่งอยู่เหนือสะดือของทารกเล็กน้อย แกะเทปผ้าอ้อมผืนเก่าออกม้วนเก็บอุจจาระและปัสสาวะ จากนั้นยกก้นลูกน้อยเบาๆ ให้ก้นสูงขึ้นเพื่อดึงผ้าอ้อมผืนเก่าออก

2. แกะเทปผ้าอ้อมผืนเก่าออก

01_p03

ลูกน้อยมักจะปัสสาวะหรืออุจจาระระหว่างการเปลี่ยนผ้าอ้อม ดังนั้นแม่ๆต้องตั้งสติ

3. เช็ดทำความสะอาดคราบอุจจาระที่หลงเหลืออยู่บนก้น และยกก้นลูกน้อยเบาๆเพื่อดึงผ้าอ้อมผืนเก่าออก

01_p04

กรณีที่ลูกน้อยอุจจาระ เช็ดก้นลูกน้อยให้ทั่วรวมไปถึงบริเวณรอยพับที่อาจเป็นแหล่งสะสมและตกค้าง
*แม้จะเป็นเพียงปัสสาวะก็จำเป็นต้องต้องเช็ดทำความสะอาดอย่างเบามือและระวังไม่ดึงขาของลูกน้อยแรงเกินไป

5. สวมผ้าอ้อมผืนใหม่

01_p06

ใช้นิ้วจับขอบปกป้องทั้งสองข้างให้ตั้งขึ้นและ
ดึงผ้าอ้อมด้านหน้าให้ถึงสะดือ จัดรูปทรงให้
ผ้าอ้อมคลุมก้นอย่างพอดี สำหรับการใส่ผ้าอ้อม
ให้เด็กผู้ชายให้จับอวัยวะเพศลงล่าง

6. ติดเมจิกเทป

01_p08

จับด้านข้างของผ้าอ้อมให้เข้าที่แล้วติดเมจิกเทป

01_p09

หลังติดเทป ลองดึงผ้าอ้อมด้านหลังเบาๆ เพื่อให้แน่ใจว่า
เทปติดแน่นดีแล้ว

7. จัดขอบขา

01_p10

ใช้นิ้วจัดรูปทรงให้ขอบขาไม่ถูกพับอยู่ด้านในผ้าอ้อม ถ้าขอบขา
พับเข้าไปด้านในจะทำให้เกิดการรั่วซึมออกมาได้

วิธีจัดการกับผ้าอ้อมที่ใช้แล้ว

ทิ้งอุจจาระลงในโถส้วม จากนั้น
ให้ม้วนผ้าอ้อมโดยเอาส่วนที่เปื้อน
ไว้ด้านใน และติดเทปให้มิดชิด
ก่อนทิ้งผ้าอ้อมลงถังขยะ

01_p11

Page Top