Wallpaper เมอร์รี่ส์จัง

ดาวน์โหลด Wallpaper น่ารักๆของเมอร์รี่ส์จังได้ง่ายๆที่นี่
โปรดเลือกขนาดของไฟล์ให้เหมาะกับขนาดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ

วิธีการตั้งค่าดาวน์โหลด

●สำหรับ Windows

  1. คลิกเลือกขนาดที่ต้องการดาว์นโหลด มีให้เลือก 3 ขนาด
  2. เลื่อนเมาส์ไปวางบนรูปภาพ คลิกขวา แล้วเลือกคำว่า "Set As Desktop Background" หรือ "Set as Background"
    หลังจากนั้น Wallpaper จะเปลี่ยนตามรูปที่เลือก

●สำหรับ Macintosh

  1. คลิกเลือกขนาดที่ต้องการดาว์นโหลด มีให้เลือก 3 ขนาด
  2. เลื่อนเมาส์ไปวางบนรูปภาพ คลิกขวา แล้วเลือกคำว่า "Use Image as Desktop Picture" หลังจากนั้น Wallpaper
    จะเปลี่ยนตามรูปที่เลือก
Page Top