Viet Nam

Phòng nghiên cứu Merries

Phòng nghiên cứu Merries hoạt động 24/7 để nghiên cứu, phát triển và cải tiến nhằm tạo ra sản phẩm tã giấy tốt nhất.

Tham quan phòng nghiên cứu và nhà máy sản xuất Merries

Khám phá quy trình sản xuất tã giấy

Báo cáo quá trình phát triển Merries

Công nghệ tã giấy

Tìm hiểu về cách thức hoạt động của tã giấy Merries


Copyright @ Kao Corporation. All rights reserved.
Kao Group