Bunny Wallpapers

Tải miễn phí các hình nền đáng yêu của thỏ Merries!
Chọn một trong ba kích thước dưới đây tùy theo cấu hình máy tính của bạn.

Làm thế nào để cài đặt hình nền máy tính?

●Đối với người dùng Windows

  1. Chọn kích thước hình nền theo mong muốn từ 3 kích thước có sẵn.
  2. Dùng mũi tên đưa vào hình đã chọn, nhấp phải chuột và chọn "Set as Desktop Background" hoặc "Set as Background". Hình nền máy tính của bạn sẽ được thay đổi.

●Đối với người dùng Macbook

  1. Chọn kích thước hình nền theo mong muốn từ 3 kích thước có sẵn.
  2. Dùng mũi tên đưa vào hình, nhấn và giữ chuột trong vài giây sẽ có một bản tùy chọn hiện ra.
  3. Chọn "Save Image To Desktop".
  4. Từ trong "System Preferences", chọn "Appearance" "Desktop" và "Choose" vào hình mà bạn chọn tải về.
Page Top