th_kv_2111_l

th_kv_2111_l

th_kv_2111

 • FACEBOOK Megrhythm TH

แผ่นมาส์กตาไอน้ำ คืออะไร? นวัตกรรมมาส์กตาไอน้ำที่อุ่นขึ้นเองประมาณ 40 องศาเซลเซียส สำหรับดวงตาที่อ่อนล้าจากการใช้งานหนัก

ไม่ใช่เครื่องมือแพทย เป็นภาพเพื่อใช้ประกอบการสื่อสาร์ โดยไอน้ำจริงจะมองไม่เห็น

เมะกุริธึ่ม แผ่นมาส์กตาไอน้ำ โอบล้อมดวงตาและบริเวณที่บอบบางด้วยไอน้ำอุ่นสบาย การอาบไออุ่นสำหรับดวงตาช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของวันและให้รู้สึกสงบขึ้นและมีสภาวะผ่อนคลาย

tips_h_l_2010

tips_h_l_2010

tips_h_2010

จุดเด่น 1 ไอน้ำอุ่นช่วยให้รู้สึก จิตใจสงบขึ้น

ก่อน ทันทีหลังเริ่มเปิดซอง หลัง หลังเปิดซองใช้งานนาน 20นาที

ไอน้ำอุ่นสบายจะโอบล้อมดวงตาและบริเวณรอบดวงตาอย่างอ่อนโยน

จุดเด่น 2 แผ่นแปะจะอุ่นขึ้นหลังเริ่มเ ปิดซอง

2นาที 3นาที 4นาที อุณหภูมิ ของผิวหน้าแผ่นแปะ

แผ่นแปะถูกออกแบบให้อุ่นขึ้นทันทีหลังเปิดซอง ดังนั้นจึงพร้อมใช้งานทันที

จุดเด่น 3 อุ่นสบายนานประมาณ 20 นาที

อุ่นสบายนานประมาณ 20นาที ไม่ว่าท่านั่งหรือท่านอน แผ่นแปะก็ปิดรอบบริเวณดวงตาได้อย่างพอดี

ไม่ว่าท่านั่งหรือท่านอน แผ่นแปะก็ปิดรอบบริเวณดวงตาได้อย่างพอดี

ใหม่ ผิวหน้าฟูนุ่มปุกปุย ละมุนจนนอนหลับฝั นดีทันที* แผ่นมาส์กผิวหน้านุ่มปุกปุย ให้คุณรู้สึกสบายผิวขณะใช้ *ความรู้สึกบนผิวขณะใช้ รุ่นเดิม รุ่นปรับปรุงใหม่ นุ่มฟู กว่าเดิม

ใช้งานตอนไหน

 • ก่อนเข้านอน ขณะเดินทางอยู่บนเครื่องบินหรือรถไฟ ขณะพักผ่อนอยู่บ้าน

  ก่อนเข้านอน ขณะเดินทางอยู่บนเครื่องบินหรือรถไฟ ขณะพักผ่อนอยู่บ้าน

  ก่อนเข้านอน ขณะเดินทางอยู่บนเครื่องบินหรือรถไฟ ขณะพักผ่อนอยู่บ้าน

สินค้า

 • ไม่มีน้ำหอม ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์

  ไม่มีน้ำหอม ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์

  ไม่มีน้ำหอม ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์

 • ผ่อนคลายสบายๆก่อนเข้านอน กลิ่น ลาเวนเดอร์ ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์

 • ผ่อนคลายให้จิตใจสงบ กลิ่น คาโมมายล์ ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์

 • ตบท้ายวันที่มีความสุข กลิ่น เฟรช โรส ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์

 • ผ่อนคลายในวันที่วุ่นวาย กลิ่น ส้มยูซุ ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์

แผ่นแปะตาทุกกลิ่นมีขนาดเดียวกัน

วิธีใช้

 • รอยประให้แกะออกจากกัน แถบเกี่ยวหู แกะแผ่นแปะออกจากซอง >> วางด้านสีขาวลงบนช่วงตา จัดวางช่วยร่องสำ หรับจมูกให้พอดี ฉีกรอยประ และจัดสายเกี่ยวหูให้เข้าที่ *ปิดตาระหว่างการใช้งาน >> ฟิตสบา ยพอดี

  รอยประให้แกะออกจากกัน แถบเกี่ยวหู แกะแผ่นแปะออกจากซอง >> วางด้านสีขาวลงบนช่วงตา จัดวางช่วยร่องสำ หรับจมูกให้พอดี ฉีกรอยประ และจัดสายเกี่ยวหูให้เข้าที่ *ปิดตาระหว่างการใช้งาน >> ฟิตสบา ยพอดี

  รอยประให้แกะออกจากกัน แถบเกี่ยวหู แกะแผ่นแปะออกจากซอง >> วางด้านสีขาวลงบนช่วงตา จัดวางช่วยร่องสำ หรับจมูกให้พอดี ฉีกรอยประ และจัดสายเกี่ยวหูให้เข้าที่ *ปิดตาระหว่างการใช้งาน >> ฟิตสบา ยพอดี

 • ห้ามใช้ร่วมกับแผ่นแปะตาอื่นๆ
 • ห้ามใช้ทันทีหลังหยอดตา
 • อาจทำให้เครื่องสำอางเปื้อนหรือหลุดออก

ถาม-ตอบ

ถาม: ใช้ผลิตภัณฑ์ขณะหลับได้หรือไม่?

ถาม: ใช้ผลิตภัณฑ์ขณะหลับได้หรือไม่?

ถาม: ใช้ผลิตภัณฑ์ขณะหลับได้หรือไม่?

ตอบ: ใช้ได้ แผ่นอาจจะรู้สึกแข็งขึ้นหลังความอุ่นลดลง ต้องระวังเป็นพิเศษเมื่อใช้งานขณะหลับ เพราะอาจจะทำให้ไม่สบายตาในกรณีดวงตาหรือผิวไวต่อความรู้สึก

ตอบ: ใช้ได้ แผ่นอาจจะรู้สึกแข็งขึ้นหลังความอุ่นลดลง ต้องระวังเป็นพิเศษเมื่อใช้งานขณะหลับ เพราะอาจจะทำให้ไม่สบายตาในกรณีดวงตาหรือผิวไวต่อความรู้สึก

ตอบ: ใช้ได้ แผ่นอาจจะรู้สึกแข็งขึ้นหลังความอุ่นลดลง ต้องระวังเป็นพิเศษเมื่อใช้งานขณะหลับ เพราะอาจจะทำให้ไม่สบายตาในกรณีดวงตาหรือผิวไวต่อความรู้สึก

ถาม: ใช้ผลิตภัณฑ์วันละหลายๆครั้งได้หรือไม่?

ถาม: ใช้ผลิตภัณฑ์วันละหลายๆครั้งได้หรือไม่?

ถาม: ใช้ผลิตภัณฑ์วันละหลายๆครั้งได้หรือไม่?

ตอบ: ไม่มีกำหนดความถี่ของการใช้งาน อย่างไรก็ดี กรุณาลดความถี่ในการใช้หากรู้สึกไม่สบายตาหรือบริเวณรอบดวงตา

ตอบ: ไม่มีกำหนดความถี่ของการใช้งาน อย่างไรก็ดี กรุณาลดความถี่ในการใช้หากรู้สึกไม่สบายตาหรือบริเวณรอบดวงตา

ตอบ: ไม่มีกำหนดความถี่ของการใช้งาน อย่างไรก็ดี กรุณาลดความถี่ในการใช้หากรู้สึกไม่สบายตาหรือบริเวณรอบดวงตา

ถาม: ใช้ผลิตภัณฑ์ขณะตั้งครรภ์ได้หรือไม่?

ถาม: ใช้ผลิตภัณฑ์ขณะตั้งครรภ์ได้หรือไม่?

ถาม: ใช้ผลิตภัณฑ์ขณะตั้งครรภ์ได้หรือไม่?

ตอบ: การตั้งครรภ์อาจทำให้เซนซิทีฟ หรือ ไวต่อกลิ่นและสิ่งกระตุ้นต่างๆ ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย การทำให้ผิวอุ่นหรือกลิ่นของผลิตภัณฑ์อจากเป็นตัวกระตุ้นที่ไม่พึงประสงค์ เราแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์

ตอบ: การตั้งครรภ์อาจทำให้เซนซิทีฟ หรือ ไวต่อกลิ่นและสิ่งกระตุ้นต่างๆ ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย การทำให้ผิวอุ่นหรือกลิ่นของผลิตภัณฑ์อจากเป็นตัวกระตุ้นที่ไม่พึงประสงค์ เราแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์

ตอบ: การตั้งครรภ์อาจทำให้เซนซิทีฟ หรือ ไวต่อกลิ่นและสิ่งกระตุ้นต่างๆ ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย การทำให้ผิวอุ่นหรือกลิ่นของผลิตภัณฑ์อจากเป็นตัวกระตุ้นที่ไม่พึงประสงค์ เราแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์

ถาม: แผ่นแปะตาพองตัวขึ้น อันนี้ปกติหรือไม่?

ถาม: แผ่นแปะตาพองตัวขึ้น อันนี้ปกติหรือไม่?

ถาม: แผ่นแปะตาพองตัวขึ้น อันนี้ปกติหรือไม่?

ตอบ: การพองอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไอน้ำที่สร้างขึ้นค้างอยู่ในแผ่นแปะตา ยกตัวอย่างเช่น ถ้าแผ่นแปะตาถูกพับและทิ้งไว้ในที่เปิด หรือ เมื่อแผ่นถูกใช้ในสภาวะแวดล้อมที่แรงกดต่ำ เช่นในห้องโดยสารเครื่องบิน แต่สิ่งนี้ไม่ทำให้เกิดสัญญาณเตือนภัย ไอน้ำจะหายไปเองแลแผ่นแปะตาจะไม่ร้อนขึ้นหรือระเบิดออก

ตอบ: การพองอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไอน้ำที่สร้างขึ้นค้างอยู่ในแผ่นแปะตา ยกตัวอย่างเช่น ถ้าแผ่นแปะตาถูกพับและทิ้งไว้ในที่เปิด หรือ เมื่อแผ่นถูกใช้ในสภาวะแวดล้อมที่แรงกดต่ำ เช่นในห้องโดยสารเครื่องบิน แต่สิ่งนี้ไม่ทำให้เกิดสัญญาณเตือนภัย ไอน้ำจะหายไปเองแลแผ่นแปะตาจะไม่ร้อนขึ้นหรือระเบิดออก

ตอบ: การพองอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไอน้ำที่สร้างขึ้นค้างอยู่ในแผ่นแปะตา ยกตัวอย่างเช่น ถ้าแผ่นแปะตาถูกพับและทิ้งไว้ในที่เปิด หรือ เมื่อแผ่นถูกใช้ในสภาวะแวดล้อมที่แรงกดต่ำ เช่นในห้องโดยสารเครื่องบิน แต่สิ่งนี้ไม่ทำให้เกิดสัญญาณเตือนภัย ไอน้ำจะหายไปเองแลแผ่นแปะตาจะไม่ร้อนขึ้นหรือระเบิดออก

ถาม: ใช้แผ่นแปะตาบนเครื่องบินได้หรือไม่?

ถาม: ใช้แผ่นแปะตาบนเครื่องบินได้หรือไม่?

ถาม: ใช้แผ่นแปะตาบนเครื่องบินได้หรือไม่?

ตอบ: การใช้แผ่นแปะตาจะช่วยให้คุณผ่อนคลายระหว่างการเดินทางบนเครื่องบิน แผ่นแปะอาจจะพองตัวมากกว่าปกติเนื่องจากความกดอากาศในห้องโดยสารแต่จะไม่ทำให้มันระเบิดออก ผลิตภัณฑ์มีการใช้ตัวให้ความร้อนที่มีผงโลหะ แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้ โปรดพกพาในกระเป๋าถือ

ตอบ: การใช้แผ่นแปะตาจะช่วยให้คุณผ่อนคลายระหว่างการเดินทางบนเครื่องบิน แผ่นแปะอาจจะพองตัวมากกว่าปกติเนื่องจากความกดอากาศในห้องโดยสารแต่จะไม่ทำให้มันระเบิดออก ผลิตภัณฑ์มีการใช้ตัวให้ความร้อนที่มีผงโลหะ แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้ โปรดพกพาในกระเป๋าถือ

ตอบ: การใช้แผ่นแปะตาจะช่วยให้คุณผ่อนคลายระหว่างการเดินทางบนเครื่องบิน แผ่นแปะอาจจะพองตัวมากกว่าปกติเนื่องจากความกดอากาศในห้องโดยสารแต่จะไม่ทำให้มันระเบิดออก ผลิตภัณฑ์มีการใช้ตัวให้ความร้อนที่มีผงโลหะ แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้ โปรดพกพาในกระเป๋าถือ

ถาม: สามารถนำแผ่นแปะตาขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่?

ถาม: สามารถนำแผ่นแปะตาขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่?

ถาม: สามารถนำแผ่นแปะตาขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่?

ตอบ: แผ่นแปะตานี้ไม่ใช่วัตถุอันตรายที่ห้ามนำขึ้นเครื่องบิน ดังนั้นคุณสามารถพกพาขึ้นเครื่องด้วยกระเป๋าถือ หรือบรรจุในสัมภาระเช็คอิน (ทั้งนี้โปรดตรวจสอบกับนโยบายสายการบินอีกทีเมื่อคุณทำการเช็คอินโหลดกระเป๋า)

ตอบ: แผ่นแปะตานี้ไม่ใช่วัตถุอันตรายที่ห้ามนำขึ้นเครื่องบิน ดังนั้นคุณสามารถพกพาขึ้นเครื่องด้วยกระเป๋าถือ หรือบรรจุในสัมภาระเช็คอิน (ทั้งนี้โปรดตรวจสอบกับนโยบายสายการบินอีกทีเมื่อคุณทำการเช็คอินโหลดกระเป๋า)

ตอบ: แผ่นแปะตานี้ไม่ใช่วัตถุอันตรายที่ห้ามนำขึ้นเครื่องบิน ดังนั้นคุณสามารถพกพาขึ้นเครื่องด้วยกระเป๋าถือ หรือบรรจุในสัมภาระเช็คอิน (ทั้งนี้โปรดตรวจสอบกับนโยบายสายการบินอีกทีเมื่อคุณทำการเช็คอินโหลดกระเป๋า)

ถาม: ทิ้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วอย่างไร? แผ่นเผาทิ้งได้หรือไม่?

ถาม: ทิ้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วอย่างไร? แผ่นเผาทิ้งได้หรือไม่?

ถาม: ทิ้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วอย่างไร? แผ่นเผาทิ้งได้หรือไม่?

ตอบ: โปรดทิ้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วหลังจากความอุ่นได้หายไปและแผ่นแปะได้เย็นลงแล้ว ปฎิบัตตามกฎในการทิ้งขยะของบริเวณพื้นที่พักอาศัยของคุณ

ตอบ: โปรดทิ้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วหลังจากความอุ่นได้หายไปและแผ่นแปะได้เย็นลงแล้ว ปฎิบัตตามกฎในการทิ้งขยะของบริเวณพื้นที่พักอาศัยของคุณ

ตอบ: โปรดทิ้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วหลังจากความอุ่นได้หายไปและแผ่นแปะได้เย็นลงแล้ว ปฎิบัตตามกฎในการทิ้งขยะของบริเวณพื้นที่พักอาศัยของคุณ

Page Top