Kao

แกลเลอรี่ภาพ

ลิเซ่ โบลว์เน่ ครีมมี่ โฟม คัลเลอร์

ลิเซ่ โบลว์เน่ ครีมย้อมผม ผสมทรีตเม้นท์่

ประวัติผลงานนางแบบ

ริโฮ มากิเสะ

วันเดือนปีเกิด: 17 ธันวาคม 2514
ส่วนสูง: 157 ซม.
ความสนใจ: อ่านหนังสือ
ความสามารถพิเศษ:ฟ้อนรำญี่ปุ่น(Nichibu) ว่ายน้ำ

บล็อก / เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

ประวัตินางแบบ

วันเกิด : 20 กรกฎาคม
กรุ๊ปเลือด : โอ
งานอดิเรก : โยคะ

บล็อก / เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

กลับสู่ด้านบน