ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม

  • For Trendy Colors

  • For Gray Coverage

  • Virtual Color Try-on!

For Trendy Colors

For Trendy Colors

For Trendy Colors

ลิเซ่ ครีมมี่ บับเบิ้ล คัลเลอร์

สีผมสวยติดทนนาน
ด้วยเนื้อโฟมครีมหนานุ่มยิ่งกว่าเดิม

Liese Creamy Bubble Color

Liese Creamy Bubble Color

Liese Creamy Bubble Color

For Gray Coverage

For Gray Coverage

For Gray Coverage

Covers Gray Hair Easy Applies like foam,colors like cream!

โฟมครีมหนานุ่ม 
ปกปิดผมขาวได้แนบสนิท

Liese Blaune Creamy Foam Color

Liese Blaune Creamy Foam Color

Liese Blaune Creamy Foam Color

Virtual Color Try-on!

Virtual Color Try-on!

Virtual Color Try-on!

Virtual Color Try-on!

สีผมสวยติดทนนาน
ด้วยเนื้อโฟมครีมหนานุ่มยิ่งกว่าเดิม

Virtual Color Try-on!

Virtual Color Try-on!

Virtual Color Try-on!

Page Top