Kao

ข้อมูลสำหรับคุณแม่และลูกน้อย

การรักษาเมื่อเป็นผื่นผ้าอ้อม

หากเกิดอาการผื่นผ้าอ้อม ให้ดูแลลูกน้อยอย่างอ่อน–
โยนเป็นพิเศษ ถ้ารักษาที่บ้านไม่หาย ควรรีบปรึกษา
แพทย์

การดูแลก้นลูกน้อยและวิธีอาบน้ำ

โดยทั่วไปการดูแลนั้นไม่ต่างจากปกติ แต่สิ่งที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษคือ ต้องไม่ถูบริเวณที่ผิวลูกน้อย
อักเสบ ให้นำสำลีไปชุบน้ำอุ่นให้ชุ่ม ล้างเฉพาะจุดที่เปื้อนให้สิ่งสกปรกออกมา ขณะอาบน้ำให้ใช้น้ำที่อุ่น
น้อยกว่าที่ใช้อาบปกติ และก็ควรใช้สบู่หรือสบู่เหลวทำความสะอาดตัว แต่การใช้สบู่นั้นควรใช้แค่
วันละครั้งก็พอ ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกครั้งที่ล้างก้นลูกน้อย ถ้าใช้สบู่ล้างแล้วลูกน้อยรู้สึกแสบและร้องไห้
ควรหยุดใช้สบู่และล้างแค่น้ำอุ่นอย่างเดียว

เมื่อไหร่ควรปรึกษาแพทย์

เมื่อเปลี่ยนผ้าอ้อมตอนเช้า แล้วพบว่าก้นลูกน้อยแดงจากการใส่ผ้าอ้อมตลอดทั้งคืน คุณแม่ควรเช็ดทำ
ความสะอาดก้นแล้วสังเกตอาการต่อไป แต่ถ้าขณะเช็ดก้น ลูกร้องไห้ด้วยความเจ็บปวด หรืออาการแดง
ลุกลามไปส่วนอื่นอย่างรวดเร็ว คุณแม่ควรพาลูกน้อยไปพบแพทย์ และเพื่อให้หายได้เร็วขึ้น ควรใช้ยาที่
ได้รับมาจากแพทย์ควบคู่กับการดูแลรักษาที่บ้าน

เมื่อได้รับยาทามา

ยาชนิดไม่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์
ยาทาผื่นผ้าอ้อมนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นยาบรรเทาอาการอักเสบ
และไม่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ (สารจำพวกครีมขี้ผึ้งที่มีส่วน
ผสมของZinc) ก่อนใช้ให้ทำความสะอาดผิว โดยล้างสิ่งสกปรก
ออกให้หมด แล้วใช้ปลายนิ้วแตะตัวยาทาบางๆที่ผิวลูก
ยาชนิดมีส่วนผสมของสเตียรอยด์
ถ้าใช้ทายาชนิดไม่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์แล้วไม่หาย แพทย์
อาจให้ยาทาแก้อักเสบที่มีฤทธิ์แรงขึ้นและมีส่วนผสมของ
สเตียรอยด์ เวลาใช้ยา ให้ทาแต่น้อย เฉพาะบริเวณที่อักเสบมากๆ
โดยไม่ถูบนผิวแต่ให้ทาไว้บางๆ และไม่ควรทาเลยไปจุดที่ไม่ได้
อักเสบ นอกจากนี้ควรใช้ยาตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น หากหายแล้ว
ให้หยุดใช้
ยาต้านเชื้อรา
การรักษาเชื้อรานั้นต้องใช้ยาที่มีส่วนผสมของสารต้านเชื้อรา
ปัจจุบันมียาประเภทนี้ ซึ่งใช้ทาแค่วันละครั้งก็เพียงพอออกมา
ด้วย หากทามากกว่า 1 ครั้งแล้ว อาจไปกระตุ้นให้อาการผื่น
ผ้าอ้อมแย่ลง ควรใช้ยาอย่างเคร่งครัดตามแพทย์สั่ง
ผื่นผ้าอ้อม
  • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผื่นผ้าอ้อม
  • การดูแลประจำวันเพื่อป้องกันผื่นผ้าอ้อม
  • การรักษาเมื่อเป็นผื่นผ้าอ้อม
© KAO CORPORATION. All Rights Reserved.
Kao Group