Kao

ลิเซ่ ซูเปอร์ฮาร์ด แฮร์สเปรย์

รักษาทรงผมที่แต่งไว้

คอนเฟิร์ม! ให้อยู่ทรงนานตลอดวัน

Liese ลิเซ่ ซูเปอร์ฮาร์ด แฮร์สเปรย์

นวัตกรรมใหม่ ของการจัดแต่ง ทรงผมให้อยู่ทรง นานตลอดวัน

ผลิตภัณฑ์

เคล็ดลับการ ฉีดสเปรย์ จัดแต่งทรงผมให้ ผมอยู่ทรง

กลับสู่ด้านบน