Kao
  • facebook

เทรนด์

สำหรับสาวที่อยากเพิ่ม
เสน่ห์ให้กับตัวเอง

สีผมโทนพีชที่แสนอ่อนหวานและมี
ความสว่างปานกลางมอบความรูัสึก
โรแมนติกตั้งแต่แรกเห็น เต็มเปี่ยมไป
ด้วยจินตนาการแห่งความสดใส
ไม่เหมือนใคร ความรูัสึกเบาสบาย
ของเฉดสีโทนชมพู
ไม่เพียงให้ลุค
อ่อนหวานน่ารัก แต่ยังสร้างเสน่ห์
ให้กับคุณได้ตามต้องการ

© KAO CORPORATION. All Rights Reserved.
Kao Group