Kao
  • facebook

คำแนะนำ

วิธีการนวดผมและเวลาที่ใช้

How to:

ใช้นิ้วมือนวดและขยี้เบาๆไปด้วยจะทำให้เส้นผมไม่พันกัน โดยเนื้อโฟมที่ได้จะค่อยๆ เหนียวข้นขึ้น
ใช้นิ้วมือนวดและขยี้เบาๆจนกระจายชุ่มทั่วศีรษะถึงด้านในและโคนผม

<Point!>

นวดจนรู้สึกว่าเนื้อโฟมเหนียวข้นขึ้น

<NG>

หากนวดเส้นผมไม่นานพอ จะทำให้เนื้อโฟมไหลย้อยได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อโฟมละเอียดติดผมทั่วศีรษะ

รวบผมขึ้นแล้วชโลมเนื้อโฟมให้ทั่วทั้งศีรษะ

<Point!>

“สำหรับการปกปิดผมขาวที่ดีเยี่ยม”
ชโลมเนื้อโฟมให้ชุ่มตลอดทั้งเส้นผมและทุกบริเวณที่มีผมขาวอยู่

พักโฟมไว้บนเส้นผมประมาณ 20 นาที หากเส้นผมของคุณก่อนทำสีค่อนข้างเข้ม หรือเส้นหนา ให้ทิ้งไว้นานขึ้นอีก 5-10 นาที

© KAO CORPORATION. All Rights Reserved.
Kao Group